logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Actueel > Bekendmakingen (tot 31-12-2013)

Bekendmakingen (tot 31-12-2013)

Wilt u op de hoogte blijven van berichten en publicaties van het waterschap, uw gemeente en de provincie in uw buurt? Meld u dan aan op http://www.overheid.nl/. Met de e-mailservice bekendmakingen kunt u deze bekendmakingen nu ook via e-mail ontvangen. Klik hier om u aan te melden: http://bit.ly/1ctACJL.

Vanaf 1 januari a.s. stopt het waterschap met het plaatsen van publicaties in de kranten. Het gaat om publicaties over aanvragen voor watervergunningen, informatieavonden, wegafsluitingen, etc. Alle besluiten en zaken die het waterschap wettelijk verplicht is te publiceren en daarnaast over onderwerpen die het waterschap als service aan de burger in de krant publiceerde. De reden dat het waterschap hiermee stopt is dat het wettelijk niet meer verplicht is en dat er een forse kostenbesparing mee wordt gerealiseerd.

De bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 kunt u inzien via Overheid.nl en via Bekendmakingen op onze website.

Inzagetermijn: van 23 december 2013 t/m 4 februari 2014

De peilbesluiten Schenge, Maelstede-Dekker en Sint Philipsland zijn op 12 december 2013 door de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen vastgesteld. Vanaf 23 december 2013 tot 4 februari 2014 staat beroep open bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en liggen de stukken ter inzage op beide waterschapskantoren en de gemeentehuizen van de gemeenten Goes, Kapelle en Tholen. Deze stukken vindt u ook op www.scheldestromen.nl/pwo. U kunt alleen een beroep instellen indien u eerder een zienswijze heeft ingediend of als u een goede motivatie heeft waarom u eerder geen zienswijze hebt ingediend.

20 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 stopt het waterschap met het publiceren van bekendmakingen in de kranten. Alle bekendmakingen zijn vanaf dan te vinden op onze website.

13 december 2013
Inzagetermijn: van 3 december 2013 t/m 7 januari 2014

Het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen heeft ingestemd met de wijziging per 10 december 2013 van de huidige Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. De wijziging is goedgekeurd door gedeputeerde staten van Utrecht.

2 december 2013

Op 25 november 2013 is het volgende besluit genomen in verband met het gedurende een periode van drie jaar niet lozen van afvalwater vanuit het bassin voor de zagerkweek. De intrekking  betreft de aan A.F. Meulenberg verleende watervergunning voor de lozing van afvalwater afkomstig van de zagerkwekerij bij de inrichting aan de Vijfzoodijk in Oudelande. De toezichthouder van het waterschap, de heer Jeronimus, heeft geconstateerd dat het bassin voor de kweek van zagers en de bijbehorende voorzieningen zijn verwijderd, waardoor er vanuit het bassin geen lozing van afvalwater meer kan plaatsvinden.

2 december 2013

Donderdag 12 december a.s. is om 17.00 uur een openbare algemene vergadering in het waterschapskantoor te Middelburg. Voorafgaand aan deze vergadering vinden de openbare commissievergaderingen plaats. De commissie Waterbeheer vergadert op 3 december om  17.00 uur in het waterschapskantoor te Middelburg. Op 4 december om 16.30 uur komt de commissie Bestuurlijke en Economische Zaken bijeen in het waterschapskantoor te Terneuzen. In verband met het ontbreken van agendapunten voor de commissie Waterkeringen en Wegen, vervalt deze commissie.

 

2 december 2013

 

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven