logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Actueel > Bekendmakingen (tot 31-12-2013)

Bekendmakingen (tot 31-12-2013)

Wilt u op de hoogte blijven van berichten en publicaties van het waterschap, uw gemeente en de provincie in uw buurt? Meld u dan aan op http://www.overheid.nl/. Met de e-mailservice bekendmakingen kunt u deze bekendmakingen nu ook via e-mail ontvangen. Klik hier om u aan te melden: http://bit.ly/1ctACJL.

Vanaf 1 januari a.s. stopt het waterschap met het plaatsen van publicaties in de kranten. Het gaat om publicaties over aanvragen voor watervergunningen, informatieavonden, wegafsluitingen, etc. Alle besluiten en zaken die het waterschap wettelijk verplicht is te publiceren en daarnaast over onderwerpen die het waterschap als service aan de burger in de krant publiceerde. De reden dat het waterschap hiermee stopt is dat het wettelijk niet meer verplicht is en dat er een forse kostenbesparing mee wordt gerealiseerd.

De bekendmakingen vanaf 1 januari 2014 kunt u inzien via Overheid.nl en via Bekendmakingen op onze website.

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een watervergunning te verlenen aan Mechanisatiebedrijf Vermeulen B.V. voor de locatie Mosterdweg 1a in Oostburg. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening als gevolg van het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen op een oppervlaktewaterlichaam.

2 december 2013
Inzagetermijn: van 18 november 2013 t/m 30 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 publiceert waterschap Scheldestromen de openbare bekendmakingen enkel nog via het internet en niet meer door middel van advertenties in de krant.

18 november 2013
Inzagetermijn: van 15 november 2013 t/m 29 november 2013

De ontwerpen van de 3e wijziging van de programmabegroting 2013 en de 1e wijziging van de programmabegroting 2014 van waterschap Scheldestromen liggen ter inzage.

18 november 2013

Op woensdag 20 november 2013 bent u van harte welkom bij een informatiebijeenkomst over het peilbesluit Zak van Zuid-Beveland. Tijdens deze bijeenkomst presenteert het waterschap het voorontwerp peilbesluit: www.scheldestromen.nl/pwo. Daarnaast wordt de vervolgprocedure toegelicht. De bijeenkomst start om 19.30 uur in dorpshuis De Jeugdhoeve, Blikhoek 4 in 's-Heerenhoek.

18 november 2013
Inzagetermijn: van 4 november 2013 t/m 15 december 2013

Het plan voor de dijkversterking van het dijkvak Emanuelpolder (gemeente Reimerswaal) ligt van 4 nov. t/m 15 dec. a.s ter inzage op het waterschapskantoor in Middelburg (Kanaalweg 1), het gemeentehuis van Reimerswaal (Oude Plein 1, Kruiningen) en bij de provincie Zeeland, (Abdij 6, Middelburg). Tijdens deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen bij het waterschap.

4 november 2013

 

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven