logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Digitale balie > Productencatalogus > Lozen van afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater, watervergunning

Lozen van afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater, watervergunning

 

Beschrijving

Wilt u bedrijfsafvalwater lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot, wetering, of kanaal? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater te lozen.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt bedrijfsafvalwater rechtstreeks lozen in oppervlaktewater;
  • Uw activiteit valt niet onder algemene regels; 
  • Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Uitleg
Voor lozingen is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.

Melding
Voor veel voorkomende lozingen zijn algemene regels opgesteld. Voldoet u hieraan? Een schriftelijke melding aan het waterschap is dan voldoende. Zie het product Lozen van afvalwater in oppervlaktewater, melding

Watervergunning
Valt uw lozing niet onder de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Glastuinbouw, veehouderij en open teelt
Voor glastuinbouwbedrijven, de veehouderij en bedrijven die open teelt hebben, zijn speciale regels. Zie hiervoor de producten Lozen door glastuinbouwbedrijven, melding en
Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven, melding.

Het waterschap denkt met u mee
Vraagt u voor het eerst een watervergunning aan bij het waterschap? Overleg vooraf bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Onze medewerkers denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Bijzonderheden

Aanpak

U dient de aanvraag om een (wijziging van de) watervergunning in bij de gemeente of rechtstreeks bij het waterschap. Dit doet u met het bijbehorende formulier. Het waterschap beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Voordat een watervergunning wordt verleend, is er een bezwaarprocedure.

Indieningsadres

Waterschap Scheldestromen

Bezoekadres:

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Postadres:

Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

telefoon: 088-246 1000 (lokaal tarief)
fax: 088-246 1990
contact: info@scheldestromen.nl

Levertijd

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt  in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex is. Dan kan de behandelingstijd oplopen tot zes maanden.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
 
 
 
 
 

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven