logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Digitale balie > Productencatalogus > Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, watervergunning

Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, watervergunning

 

Beschrijving

U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater. Hiervoor heeft u toestemming nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater;
 • U wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening;
 • U wilt geen water onttrekken voor koude/ warmteopslag;
 • Uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter;
 • U voldoet niet aan de algemene regels van het waterschap;
 • Pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten.

Uitleg

Bevoegd gezag

Voor het onttrekken van grondwater heeft u een watervergunning nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie. In onderstaande tabel kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie

 • Industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter;
 • Openbare drinkwatervoorziening;
 • Koude/ warmte opslag.

Waterschap

 • Industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter;
 • Bronbemalingen;
 • Beregening;
 • Grondwateronttrekkingen voor saneringen.

Melding of vergunning

Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding

Het waterschap kan zogenaamde algemene regels hebben opgesteld. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap. Zie product Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, melding.

Watervergunning

Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend.

Bijzonderheden

Aanpak

Aanvragen vergunning of doen van een melding via Omgevingsloket online

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning en/of een watervergunning aanvragen dan wel een melding doen op grond van de waterwet- en regelgeving. Ook kunt u met het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om na te gaan of een vergunning of melding nodig is.

Ook kunt u voor het indienen van een aanvraag nog gebruik maken van het speciaal daarvoor bestemde formulier.
Het waterschap beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Voordat een watervergunning wordt verleend, is er een bezwaar- of zienswijzenprocedure.

Indieningsadres

Waterschap Scheldestromen

Bezoekadres:

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Postadres:

Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

telefoon: 088-246 1000 (lokaal tarief)
fax: 088-246 1990
contact: info@scheldestromen.nl

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
 
 
 
 
 

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven