logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Digitale balie > Productencatalogus > Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

 

Beschrijving

Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

Voorwaarden

Indien er sprake is van een groot initiatief (zoals het verondiepen van een plas) wordt u geadviseerd om minimaal twee maanden voor het melden van uw initiatief in vooroverleg te treden met het waterschap. De vooroverleggen dienen er voor om eenduidige afspraken te maken tussen initiatiefnemer en het waterschap.

Indieningsadres

Waterschap Scheldestromen

Bezoekadres:

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Postadres:

Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

telefoon: 088-246 1000 (lokaal tarief)
fax: 088-246 1990
contact: info@scheldestromen.nl

Bijzonderheden

Aanpak

Het toepassen van grond of baggerspecie moet u ten minste vijf werkdagen voor de vooringenomen toepassing melden aan de minister van VROM via het Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit gaat elektronisch. U kunt ook schriftelijk melden met een formulier dat u kunt downloaden van de website van het meldpunt.

Meer informatie vindt u op de website van het Meldpunt Bodemkwaliteit van Senter Novem.

 
 
 
 
 

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven