logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Digitale balie > Productencatalogus > Bouwen bij waterkeringen, watervergunning

Bouwen bij waterkeringen, watervergunning

 

Beschrijving

Als u op een waterkering (de zogenaamde kernzone) of in de nabijheid van een waterkering (de beschermingszone) een bestaand gebouw wilt aanpassen of een nieuw gebouw wilt bouwen, hebt u een vergunning nodig op grond van de Keur waterschap Scheldestromen. Deze vergunning kan worden verleend door waterschap Scheldestromen.
In beginsel geldt dat nieuwbouw en het vergroten van een bestaand gebouw met meer dan 20 procent in oppervlakte en volume niet is toegestaan. Alleen wanneer uw perceel zich binnen een aaneengesloten bebouwd gebied bevindt, een zogenaamde contour, is nieuwbouw of uitbreiding met meer dan 20 procent mogelijk.
Of uw perceel in de kernzone of de beschermingszone ligt, kunt u nagaan in het kadaster. Bij de kadastrale gegevens is vermeld of uw grond onder de keur valt. U kunt uiteraard ook het waterschap benaderen.

Voorwaarden

U moet over een watervergunning beschikken, als u:

  • wilt bouwen op, of in de buurt van een waterkering.

Bijzonderheden

Aanpak

Aanvragen vergunning of doen van een melding via Omgevingsloket online.

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning en/of een watervergunning aanvragen dan wel een melding doen op grond van de waterwet- en regelgeving. Ook kunt u met het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om na te gaan of een vergunning of melding nodig is.

Ook kunt u voor het indienen van een aanvraag nog gebruik maken van het speciaal daarvoor bestemde formulier.

Indieningsadres

Waterschap Scheldestromen

Bezoekadres:

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Postadres:

Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

telefoon: 088-246 1000 (lokaal tarief)
fax: 088-246 1990
contact: info@scheldestromen.nl

 
 
 
 
 

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven