logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Digitale balie > Productencatalogus > Bouwen bij wegen en fietspaden, ontheffing

Bouwen bij wegen en fietspaden, ontheffing

 

Beschrijving

Als u buiten de bebouwde kom een bestaand gebouw dat gelegen is binnen 20 meter uit de as van een weg wilt aanpassen, of in die strook nieuwbouw wilt plegen, hebt u een ontheffing op grond van de Wegenverordening Zeeland 2010 nodig. Het waterschap Scheldestromen verleent deze ontheffing als de weg bij het waterschap in beheer is. Anders moet u de ontheffing aanvragen bij de provincie of Rijkwaterstaat. Het waterschap kijkt daarbij naar de verkeersveiligheid, eventuele schade die aan de weg kan ontstaan en de mogelijkheid om de weg in de toekomst te verbreden. Met name dit laatste aspect kan met zich meebrengen, dat de ontheffing niet wordt verleend.  Het waterschap Scheldestromen verleent deze ontheffing als de weg bij het waterschap in beheer is. Anders moet u de ontheffing aanvragen bij de provincie of Rijkwaterstaat. Het waterschap kijkt daarbij naar de verkeersveiligheid, eventuele schade die aan de weg kan ontstaan en de mogelijkheid om de weg in de toekomst te verbreden. Met name dit laatste aspect kan met zich meebrengen, dat de ontheffing niet wordt verleend.

Voorwaarden

U heeft een ontheffing nodig als u:

  • buiten de bebouwde kom een bestaand gebouw dat gelegen is binnen 20 meter uit de as van een weg wilt aanpassen, of in die strook nieuwbouw wilt plegen.

Bijzonderheden

Aanpak

Aanvragen vergunning of doen van een melding via Omgevingsloket online

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning en/of een watervergunning aanvragen dan wel een melding doen op grond van de waterwet- en regelgeving. Ook kunt u met het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om na te gaan of een vergunning of melding nodig is.

Ook kunt u voor het indienen van een aanvraag nog gebruik maken van het speciaal daarvoor bestemde formulier.

Indieningsadres

Waterschap Scheldestromen

Bezoekadres:

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Postadres:

Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

telefoon: 088-246 1000 (lokaal tarief)
fax: 088-246 1990
contact: info@scheldestromen.nl

 
 
 
 
 

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven