logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Digitale balie > Productencatalogus > Kabels en leidingen langs wegen en fietspaden, ontheffing

Kabels en leidingen langs wegen en fietspaden, ontheffing

 

Beschrijving

Als u langs een weg een kabel of leiding wilt aanleggen, hebt u een ontheffing nodig op grond van de Wegenverordening Zeeland 2010. Buiten de bebouwde kom verleent het waterschap die in de meeste gevallen. Als de weg in beheer is bij de provincie of Rijkswaterstaat moet u daar de ontheffing aanvragen. En binnen de bebouwde kom is de gemeente verantwoordelijk. De ontheffing wordt meestal verleend onder voorwaarden. Deze voorwaarden zien er op toe dat de weg niet beschadigd raakt en dat het waterschap in beginsel niet voor de schade opdraait als in de toekomst de kabel of leiding moet worden verlegd. Dat kan het geval zijn bij een wegverbreding of de aanleg van een fietspad.

Voorwaarden

U heeft een ontheffing nodig, als u:

  •  een kabel of leiding wilt aanleggen langs wegen of fietspaden.

Bijzonderheden

Aanpak

Aanvragen vergunning of doen van een melding via Omgevingsloket online

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning en/of een watervergunning aanvragen dan wel een melding doen op grond van de waterwet- en regelgeving. Ook kunt u met het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om na te gaan of een vergunning of melding nodig is.

Ook kunt u voor het indienen van een aanvraag nog gebruik maken van het speciaal daarvoor bestemde formulier.

Indieningsadres

Waterschap Scheldestromen

Bezoekadres:

Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

Postadres:

Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

telefoon: 088-246 1000 (lokaal tarief)
fax: 088-246 1990
contact: info@scheldestromen.nl

 

Aanvraagformulier

Gerelateerde producten

Zie ook

Regelgeving

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven