logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Homepage > Digitale balie > Vergunningen > Vergunningen ABC

Vergunningen ABC (letter b)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Beschermingszone A

Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens de keur van toepassing zijn.

Beschermingszone B

Aan de beschermingszone A grenzende zone die als zodanig in de legger is opgenomen waarin ter bescherming van het waterstaatswerk en de beschermingszone A voorschriften krachtens de keur van toepassing zijn.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Bevoegd gezag

Publiekrechtelijk bestuursorgaan (Rijk, Provincie, Gemeente of Waterschap) dat bevoegd is besluiten te nemen of beschikkingen af te geven en te handhaven.

Bronbemaling

Het onttrekken van grondwater voor het uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen.

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven