logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Dijk en duin

Wonen in Zeeland lijkt zo vanzelfsprekend, maar zonder dijken en duinen blijft het niet lang droog. Sterke waterkeringen zijn dan ook van groot belang om veilig te kunnen blíjven wonen. Vandaar dat de waterschappers continu bezig zijn met het inspecteren en het onderhouden van deze dijken en duinen langs de zee.

De dijken en duinen moeten zo veilig en sterk zijn dat ze een storm, die maar eens in de 4.000 jaar voorkomt, kunnen doorstaan. Om de juiste sterkte te bepalen, zijn er berekeningsmodellen gemaakt die rekening houden met de zeespiegelstijging en klimaatverandering. Zo wordt bepaald of de dijken en duinen aan de ‘veiligheidsnorm’ voldoen.

Waterkeringbeheerplan

Om de sterkte en stabiliteit van dijken en duinen te kunnen blijven garanderen en op welke manier dat gedaan wordt, stelt het waterschap het waterkeringbeheerplan op. Dit is een plan met een looptijd van meerdere jaren. In het waterkeringbeheerplan vindt u informatie over:

  • Wat het waterschap de komende jaren doet aan de zorg voor veiligheid tegen overstromingen.
  • Hoe door regelmatige toetsingen berekend kan worden of onze zeedijken en duinen nog wel aan alle veiligheidseisen voldoen.
  • Hoe elk jaar de onderwateroevers langs onze waterkeringen gepeild worden.
  • Voor welke activiteit op of bij een waterkering u een vergunning van het waterschap moet vragen. Dit staat ook in de keur van waterschap Scheldestromen.
  • Nieuwe manieren om de dijken en duinen nog efficiënter te beheren. Daarbij houdt het waterschap rekening met natuur en milieu en ook recreatie. Dijken en duinen zorgen niet enkel voor veiligheid, maar zijn ook belangrijk voor de natuur en recreatie. Soms zijn deze functies niet met elkaar te verenigen. In het waterkeringbeheerplan wordt aangegeven welke functie op welke waterkering voorrang krijgt.

Lees meer over:

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven