logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Vismigratie

Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door zogenoemde waterkunstwerken als stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om toch de populatie op peil te houden zijn maatregelen als vispassages en aalgoten noodzakelijk. Op die manier probeert waterschap Scheldestromen naast veiligheid, bij te dragen aan een gezonde omgeving.

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet oppervlaktewater in goede ecologische conditie zijn. Dat betekent dat er een diversiteit aan planten en dieren in de binnenwateren aanwezig moet zijn waardoor de waterkwaliteit verbetert. Voor vissen zijn de binnenwateren en natuurgebieden een opgroei- en leefgebied, op hun beurt zijn vissen een belangrijke voedselbron voor de vogels. Binnen het werkgebied zijn op dit moment zes vispassages en vier aalgoten. In 2014 zijn we van plan om op verschillende plaatsen nieuwe vispasages aan te leggen.

Om belangrijke knelpunten voor de vismigratie (pdf)op te lossen, is de notitie visbeheer opgesteld. Bijna 5 miljoen euro is gereserveerd om voor 2027 een groot deel van het binnenwater voor trekvissen bereikbaar te maken.

Sinds de jaren ‘90 houden we ons bezig met de aanleg van aalgoten. Deze maken het mogelijk om in het voorjaar glasaal vanuit het buitenwater naar de polder te laten trekken...

Sinds 2007 leggen we ook vispassages aan. Er bestaan typen vispassages die tussen twee peilgebieden worden aangelegd, meestal naast een stuw. Ook zijn er typen vispassages die naast een gemaal worden aangelegd en het binnenwater met het buitenwater verbinden, zodat meerdere vissoorten van buitenwater naar de polder kunnen zwemmen en ook andersom...

Paginafuncties

logo_life_design_10.gif (5 Kb)
Naar boven